Informacja

           Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Bolesława Chrobrego w Płońsku informuje, że w 24 grudnia 2020 roku szkoła będzie nieczynna.

Sprzęt komputerowy dla Szkoły Podstawowej nr 1 w Płońsku

Sprzęt komputerowy dla Szkoły Podstawowej nr 1 w Płońsku

       

Powszechny Spis Rolny

Szanowni Rodzice,

Wiadomość kierujemy do rodziców będących rolnikami, użytkownikami gospodarstw rolnych lub posiadających w swojej najbliższej rodzinie taką osobę.

Cały czas trwa Powszechny Spis Rolny. Jeśli do tej pory nie wypełnili Państwo formularza spisowego, może zadzwonić do Państwa rachmistrz w celu przeprowadzenia spisu. Rachmistrz może zadzwonić od poniedziałku do soboty w godzinach od 8.00 do 20.00.

Nadal można skorzystać z formularza online dostępnego na stronie https://spisrolny.gov.pl/ – najwygodniejszej formy przekazania danych. Wypełniając ankietę mogą Państwo samodzielnie, bez udziału osób trzecich, przekazać dane o swoim gospodarstwie. Wcześniejsze przygotowanie informacji o np. powierzchni działki, uprawach, nawozach znacznie usprawnia i przyspiesza wypełnianie formularza. Wsparcie i pomoc można uzyskać dzwoniąc na infolinię spisową pod numer: 22 279 99 99 w. 1.

Gmina, w której Państwo mieszkacie bierze udział w konkursie dla Gminnych Biur Spisowych w województwie mazowieckim.  Nagrodą dla zwycięskiej gminy jest aż 50 zestawów sportowych dla szkół i atrakcyjne zestawy edukacyjne dla przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej. Zasady konkursu są bardzo proste: nagrodę wygrywa gmina z najwyższym odsetkiem rolników spisanych samodzielnie przez Internet. Jeżeli do tej pory nie wypełnili Państwo formularza, nie ma na co czekać. Jego wypełnienie nie zabiera wiele czasu, natomiast z nagród może skorzystać wiele dzieci.

Jeżeli nie prowadzą Państwo gospodarstwa rolnego, ale w rodzinie, sąsiedztwie lub okolicy mają Państwo znajomych rolników, prosimy o przekazanie im informacji o konkursie. Każdy wypełniony formularz zwiększa szansę na wygraną atrakcyjnych nagród dla miejscowych szkół i przedszkoli.

Więcej informacji o Powszechnym Spisie Rolnym 2020: https://spisrolny.gov.pl/

                                                                                              

Wojewódzkie Biuro Spisowe w Warszawie

Stypendium szkolne 2020/2021

Informacja dotycząca stypendium szkolnego na rok szkolny 2020/2021

 

Termin składania wniosków upływa  15 września 2020 r. Wnioski należy składać do pedagoga szkolnego (podajemy przez uczniów lub wrzucamy do skrzynki na drzwiach wejściowych do szkoły od strony parkingu).

 STYPENDIUM otrzymują uczniowie szkoły mieszkający na terenie miasta Płońsk, dochód na jednego członka rodziny nie może przekraczać 528,00 zł netto. Uwzględniamy dochód za miesiąc sierpień 2020 r.

 Do wniosku dołączamy następujące  dokumenty (odpowiednio do sytuacji ucznia):


 • Zaświadczenie o wysokości dochodu netto z zakładu pracy lub renty/emerytury (odcinek renty/emerytury) lub alimentów (wyrok sądowy mówiący o wysokości zasądzonych alimentów lub zaświadczenie komornika lub decyzja z MOPS – funduszu alimentacyjnego),
  • Zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o pozostawaniu bez pracy (z prawem lub bez prawa do zasiłku),
  • Oświadczenie o pozostawaniu bez pracy i nieosiąganiu dochodu w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku osób niezarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy własnoręcznie podpisane wraz z numerem i serią dowodu tożsamości,
  • Zaświadczenie lub decyzja z MOPS o otrzymywanych świadczeniach (zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek rodzinny, zasiłek pielęgnacyjny). 
  • Zaświadczenie lub decyzja o przyznaniu dodatku mieszkaniowego 
  • Zaświadczenie o wielkości posiadanych hektarów przeliczeniowych z urzędu gminy
 • Oświadczenie o dochodach uzyskanych z pracy dorywczej
 • Inne zaświadczenia/decyzje w zależności od sytuacji rodzinnej ucznia.

 

Wnioski o stypendium należy pobrać w sekretariacie u pedagoga lub pobrać  z linku poniżej. Prosimy o dokładne wypełnianie wniosków i dostarczanie kompletnych załączników.

Wniosek o stypendium szkolne.

Jak wypełnić wniosek?Przykład.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021