Pierwsza w Europie i druga na świecie – Konstytucja 3 maja była próbą unowocześnienia ustroju Rzeczypospolitej i ratowania jej niepodległości. Choć obowiązywała przez 14 miesięcy, dziś jest jednym z fundamentów polskiej tradycji republikańskiej i powodem do dumy dla Polaków.

3 maja 1791 roku Sejm Wielki, zwołany w 1788 roku, uchwalił Konstytucję. Była pierwszą konstytucją w nowożytnej Europie i  drugą, po amerykańskiej, na świecie. Konstytucja 3 maja przekształcała państwo w monarchię konstytucyjną, wprowadzała zasadę trójpodziału władzy. Wyrazicielem suwerennej woli narodu miał być dwuizbowy sejm. Już dwa dni po uchwaleniu Konstytucji dzień 3 maja uznano za święto narodowe, które później z powodu niewoli kraju zostało zawieszone. Święto 3 maja zostało przywrócone w kwietniu 1919 roku, następnie zakazane w okresie PRL. Od 1990 roku 3 maja ponownie jest narodowym świętem Polaków.

Z tej okazji, 29 kwietnia, w naszej szkole, odbył się uroczysty apel z udziałem zaproszonych Gości i całej społeczności szkolnej. Uczniowie klas IIIb, IVb, VIIb zaprezentowali program artystyczny złożony z tekstów nawiązujących do tych wydarzeń połączony z występem muzycznym.

  • IMG_8577
  • IMG_8579
  • IMG_8581
  • IMG_8593
  • IMG_8596
  • IMG_8598
  • IMG_8603