SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. BOLESŁAWA CHROBREGO W PŁOŃSKU

 

DYREKTOR SZKOŁY

Joanna Szczepańska

 

WICEDYREKTOR

Piotr Makówka

 

Kadra Pedagogiczna w roku szkolnym 2023/2024

 

 

Pedagog szkolny:                                                                        Stawicka Anna

 

Pedagog specjalny:                                                                    Kropisz Justyna

 

Psycholog:                                                                                   Kropisz Justyna

 

 

Nauczyciele:

Język polski:                                                                                 Izydorczak Ewa

                                                                                                       Jabłońska Iwona

                                                                                                       Konstantinow Marta

                                                                                                       Przepiórkiewicz-Wronka Magdalena

 

Matematyka:                                                                                 Osica Urszula

                                                                                                        Motak Beata

                                                                                                        Bednarska Anna

 

Fizyka:                                                                                            Motak Beata

 

Języki obce:

Język angielski:                                                                            Ciarkowska Anna

                                                                                                       Kawczyński Grzegorz

                                                                                                       Fidelski Patryk

 

Język niemiecki:                                                                           Zdunowska Olga

                                                                                                       Przepiórkiewicz Alina

 

Język rosyjski:                                                                              Fidelski Patryk

 

Przyroda:                                                                                       Nerć Marzena

 

Biologia:                                                                                         Puchalska Monika

 

Chemia:                                                                                          Puchalska Monika

 

Geografia:                                                                                      Nerć Marzena

 

Historia:                                                                                         Stasiak Marzanna

                                                                                                        Małek Mirosław

 

Wiedza o społeczeństwie:                                                           Małek Mirosław

Muzyka:                                                                                         Fidelski Patryk

 

Plastyka:                                                                                       Pachla Milena

 

Technika:                                                                                       Nerć Marzena

                                                                                                        Stasiak Marzanna

 

informatyka:                                                                                  Makówka Piotr

                                                                                                        Pachla Milena

                                                                                                        Osica Urszula

 

Wychowanie fizyczne:                                                                  Lisiak Adrian

                                                                                                        Rogowski Andrzej

                                                                                                        Kropisz Justyna

 

Doradztwo zawodowe:                                                                Osica Urszula

 

Edukacja dla bezpieczeństwa:                                                    Makówka Piotr

 

Religia:                                                                                           ks. Smoliński Piotr

                                                                                                        Karwowska-Gloch Monika

                                                                                                         

Edukacja wczesnoszkolna:                                                          Brudzikowska Iwona

                                                                                                        Borowska Sylwia

                                                                                                        Zawadzka Małgorzata

                                                                                                        Jakubowska Wioletta

                                                                                                        Traczyńska Beata

                                                                                                        Piekarczyk Martyna

                                                                                                        Włoczkowska Aneta

 

Nauczyciel wspomagający:                                                          

                                                                                                        Józefowicz Katarzyna

                                                                                                        Barcelak Marzena

                                                                                                        Sadecka Ewelina

                                                                                                        Bednarska Bożena

                                                                                                        Stołbunik Dagmara

                                                                                                        Zdunowska Olga

 

Logopedia:                                                                                    Józefowicz Katarzyna

                                                                                                       Borowska Sylwia

 

Terapia Integracji Sensorycznej:                                               Piekarczyk Martyna

                                                                                                       Rutkowska Ilona

 

Nauczyciel przygotowania przedszkolnego:                             Brzezińska Agnieszka

 

 

Biblioteka:                                                                                    Przepiórkiewicz-Wronka Magdalena

                                                                                                       Szczepańska Joanna

                                                                                                       Wilk Maria

 

Świetlica:                                                                                       Małek Małek

                                                                                                        Stasiak Marzanna

                                                                                                        Stawicka Anna

                                                                                                        Kropisz Justyna

                                                                                                        Brudzikowska Iwona

                                                                                                        Traczyńska Beata