Numer konta Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 1 w Płońsku:

BS w Płońsku


15 8230 0007 0000 2828 2018 0001