Zapraszamy przedstawicieli klas na spotkanie Rady Rodziców, które odbędzie się 20 września 2022 r. o godzinie 16.00

w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Płońsku ul. Wolności 4.