Regulaminu przyznawania nagród za wyniki w nauce/ osiągnięcia sportowe uczniom szkół podstawowych za rok szkolny 2022/2023.

 

Zarządzenie nr 0050.103.2023 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 4 sierpnia 2023 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania nagród za wyniki w nauce/ osiągnięcia sportowe uczniom szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Płońsk, uzyskane za rok szkolny 2022/2023 zostało zamieszczone w BIP Urzędu Miejskiego w Płońsku oraz przesłane do szkół drogą elektroniczną  w dn. 07.08.2023r.


Poniżej link do wyżej wymienionego zarządzenia :

https://umplonsk.bip.org.pl/pliki/ugplonsk1/zarzadzenie_nr_0050.103.2023_z_dn._4_sierpnia_2023_roku.docx