Lista uczniów klas Ia i Ib 2021/2022 aktualizacja

W załączniku znajdują listy klas Ia i Ib przyjętych w roku szkolnym 2021/2022 do Szkoły Podstawowej nr 1 w Płońsku.

 Lista uczniów z podziałem na klasy: